Odustani

Na biciklističkoj stazi prema Rovinju nalazi se i poznato penjalište na rtu  Zlatni Rt (Punta corrente) poznato među ljubiteljima tog sporta.
Stijene okrenute prema moru posebna su atrakcija, naročito kada doživite zalazak sunca.
Nekada se tu nalazio venecijanski kamenolom.

Free climbing - Mon Paradis

Ako se ne volite penjati, preporučujemo šetnju po kamenolomu jer je to poseban doživljaj.